Liga

Klubowa Liga Kickboxingu (KLK).

Celem Klubowej Ligi Kickboxingu jest:

 • zaktywizowanie dzieci i młodzieży, trenujących przy Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym oraz GOSRiT Luzino (sekcja kickboxingu)
 • promocja zdrowia, sportu, rywalizacji w duchu fair play
 • nauka wygrywania i przegrywania, sportowego zachowania
 • stałe podwyższanie poziomu sportowego członków Klubu
 • umożliwienie rywalizacji i integracji początkujących zawodników
 • przygotowanie sportowe i mentalne do rywalizacji sportowej na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym
 • wyłonienie najlepszych zawodników
 • nagrodzenie osób, biorących aktywny udział w wydarzeniach klubowych

Nagrody:

 • każdy uczestnik KLK otrzymuje medal za udział
 • najlepsi zawodnicy mogą otrzymać puchar oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu lub odzieży sportowej

Finansowanie Ligi:

 • udział w KLK jest nieobowiązkowy, płatny
 • Klubowa Liga Kickboxingu finansowana jest przez uczestników Ligi oraz w miarę możliwości przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

Zasady udziału w KLK:

 • opłata wpisowa w wys. 100 zł (łącznie za wszystkie 4 edycje z góry)
 • Zgłoszenie się w podanym terminie (do dnia 8 października danego roku)
 • Zapis do Ligi następuje po JEDNORAZOWYM (na wszystkie edycje) wysłaniu email: kontakt@sportwejherowo.pl z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, wagi oraz wzrostu oraz określeniu form rywalizacji (walka na makarony, pointfigting)
 • Za uczestnika zgłoszonego do Ligi uważa się osobę, która do dnia 8 października przesłała na podany adres email ZGŁOSZENIE oraz opłaciła do dnia 8 października wpisowe w wys. 100 zł za całą LIGĘ (KLK imię i nazwisko). Płatności dokonywane są na konto klubowe WSS.

Kategorie rywalizacji w KLK:

WALKA NA PIANKI (MAKARONY) podział na wzrost z tolerancją do 4 cm wzrostu - od 5 do 14 lat

 •  do 115 cm wzrostu
 • 115 - 120
 • 120 - 125
 • 125 - 135
 • 135 - 145
 • 145 - 155
 • powyżej 155

POINTFIGHTING od 7 do 14 lat (tolerancja wagowa + 2 kg)

 • do 25 kg
 • do 30 kg
 • do 35 kg
 • do 45 kg
 • do 55 kg
 • powyżej 55 kg

System nagród:

 • Za uczestnictwo w danej edycji Ligi otrzymuje się medal okolicznościowy
 • Zdobywca największej ilości punktów w całej Lidze otrzymuje Puchar
 • Dodatkowe nagrody w postaci sprzętu, odzieży sportowej itp - w zal. od budżetu Klubu i wsparcia Sponsorów.

System punktacji:

 • 1 miejsce w rywalizacji - 5 pkt
 • 2 miejsce - 3 pkt
 • 3 miejsce - 2 pkt
 • uczestnictwo - 1 pkt

Postanowienia:

 • UWAGA! Uczestnik KLK zgłasza się TYLKO JEDEN RAZ podczas trwania wszystkich 4 edycji Ligi i automatycznie zostaje przypisany do czterech edycji LIGI!
 • Losowanie do danej edycji Ligi odbywa się każdorazowo, tzn. w każdej edycji trwania Ligi odbywa się nowe losowanie na podstawie zgłoszeń, przyjętych do dnia 8 października
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii (mniej niż 3 os.), kategorię mogą być łączone (wg uznania organizatorów)
 • Do Ligi można zgłosić się tylko do dnia 8 października
 • Dopuszcza się sytuację, kiedy uczestnik Ligi zapisze się od drugiej edycji Ligi (warunkowo), po zakończonej pierwszej edycji w trwającym danym sezonie sportowym
 • Po rozegraniu drugiej rundy Ligi nie ma możliwości dopisania się do Ligi!
 • Składka członkowska w wys. 100 zł opłacona za Ligę nie podlega zwrotowi
 • Przewidujemy 4 edycje Ligi podczas trwania sezonu sportowego, tj. od września do końca czerwca. Liga odbywać się będzie w weekendy (możliwości: piątek po południu lub sobota lub niedziela)
 • O terminie Ligi Wejherowskie Stowarzyszenie musi powiadomić z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Powiadomienie o organizacji danej rundy (edycji) Ligi, następuje na łamach strony sportwejherowo.pl
 • Orientacyjne terminy rozgrywek Ligi (zastrzegamy prawo do niewielkich zmian terminowych ze względu na udział w zawodach centralnych): październik, grudzień, marzec, czerwiec.

Zapraszamy wszystkich członków Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego i GOSRiT Luzino (sekcja kickboxingu) do udziału w Klubowej Lidze Kickboxingu!

Zgłoszenia do dnia 8 października:

 • Aby zgłoszenie było ważne należy: wysłać zgłoszenie na adres email: kontakt@sportwejherowo.pl z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika, daty urodzenia, wagi oraz wzrostu - do 8 października.

AKTUALNE ZGŁOSZENIA

 

 

Przekaż nam 1% podatku
/thumbs/autoxauto/2016-03::1457357850-1422543805-1proc.png