Liga

Klubowa Liga Kickboxingu (KLK).

Celem Klubowej Ligi Kickboxingu jest:

 • zaktywizowanie dzieci i młodzieży, trenujących przy Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym oraz GOSRiT Luzino (sekcja kickboxingu)
 • promocja zdrowia, sportu, rywalizacji w duchu fair play
 • nauka wygrywania i przegrywania, sportowego zachowania
 • stałe podwyższanie poziomu sportowego członków Klubu
 • umożliwienie rywalizacji i integracji początkujących zawodników
 • przygotowanie sportowe i mentalne do rywalizacji sportowej na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym
 • wyłonienie najlepszych zawodników
 • nagrodzenie osób, biorących aktywny udział w wydarzeniach klubowych

Nagrody:

 • każdy uczestnik KLK otrzymuje 4-częściowy medal za udział w Lidze
 • najlepsi zawodnicy mogą otrzymać puchar oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu lub odzieży sportowej

Finansowanie Ligi:

 • udział w KLK jest nieobowiązkowy, płatny
 • Klubowa Liga Kickboxingu finansowana jest przez uczestników Ligi oraz w miarę możliwości przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

Zasady udziału w KLK:

 • opłata wpisowa w wys. 100 zł (łącznie za wszystkie 4 edycje z góry)
 • Zgłoszenie się w podanym terminie (do dnia 14 października danego roku)
 • Zapis do Ligi następuje po JEDNORAZOWYM (na wszystkie edycje) wysłaniu email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, wagi, wzrostu oraz określeniu form rywalizacji (walka na makarony, pointfigting). Można zgłosić się również osobiście lub telefonicznie do trenerów prowadzących.
 • Za uczestnika zgłoszonego do Ligi uważa się osobę, która do dnia 14 października zgłosiła się w terminie oraz opłaciła do dnia 14 października wpisowe w wys. 100 zł za całą LIGĘ (KLK imię i nazwisko). Płatności dokonywane są na konto klubowe WSS.

Kategorie rywalizacji w KLK: (aktualizacja 22.07.19)

WALKA NA PIANKI (MAKARONY) podział na wzrost z tolerancją do 4 cm wzrostu - od 4 lat

Tolerancja wzrostu oznacza, że zawodnik mierzący np. 147 cm może być (nie musi) zakwalifikowany przez organizatorów do kat. do 145 cm.

 • do 115 cm wzrostu
 • do 120 cm
 • do 125 cm
 • do 135 cm
 • do 145 cm
 • do 155 cm
 • do 170 cm
 • + 170 cm

UWAGA! W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie wzrostowe mogą być łączone (mniej niż 3 osoby w danej kat.)

POINTFIGHTING od 7 do 14 lat (tolerancja wagowa + 2 kg)

 • do 30 kg
 • do 35 kg
 • do 45 kg
 • do 55 kg
 • do 65 kg
 • + 65 kg

UWAGA! W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie wagowe mogą być łączone lub zmienione wg listy zgłoszeń)

System nagród:

 • Za uczestnictwo w danej edycji Ligi otrzymuje się jeden medal (bez względu na ilość konkurencji)
 • Zdobywca największej ilości punktów w całej Lidze otrzymuje Puchar
 • Dodatkowe nagrody w postaci sprzętu, odzieży sportowej itp - w zal. od budżetu Klubu i wsparcia Sponsorów.

System punktacji:

 • 1 miejsce w rywalizacji - 5 pkt
 • 2 miejsce - 3 pkt
 • 3 miejsce - 2 pkt
 • uczestnictwo - 1 pkt

Wyjątki w punktacji:

 • Jeśli zawodnik jest zapisany terminowo i opłacił składkę członkowską za Ligę, a nie stawił się danego dnia do rywalizacji, otrzymuje łącznie 1 pkt
 • Zawodnik, który nie stawi się ro rywalizacji, a w jego kategorii było troje zawodników, otrzymuje 1 pkt (nie 2 pkt jak w przypadku 3 miejsca)
 • Jeśli zawodnik, który stawi się do rywalizacji, a jest tylko jedyną osobą w danej kategorii, otrzymuje 4 pkt (nie 5 pkt jak w przypadku 1 miejsca)
 • Wszelkie inne wyjątkowe sytuacje, będą omawiane na bieżąco.
 • W przypadku tej samej ilości punktów w danej formule rywalizacji, przy podsumowaniu wyników wszystkich edycji, decyduje lepszy łączny bilans punktowy w obu formułach. W przypadku kiedy ten bilans jest taki sam, liczy się suma łącznie stoczonych walk podczas wszystkich edycji Ligi. 

Postanowienia:

 • UWAGA! Uczestnik KLK zgłasza się TYLKO JEDEN RAZ podczas trwania wszystkich 4 edycji Ligi i automatycznie zostaje przypisany do czterech edycji LIGI!
 • Losowanie do danej edycji Ligi odbywa się każdorazowo, tzn. w każdej edycji trwania Ligi odbywa się nowe losowanie na podstawie zgłoszeń, przyjętych do dnia 8 października
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii (mniej niż 3 os.), kategorię mogą być łączone (wg uznania organizatorów)
 • Do Ligi można zgłosić się tylko do dnia 8 października
 • Dopuszcza się sytuację, kiedy uczestnik Ligi zapisze się od drugiej edycji Ligi (warunkowo), po zakończonej pierwszej edycji w trwającym danym sezonie sportowym
 • Po rozegraniu drugiej rundy Ligi nie ma możliwości dopisania się do Ligi!
 • Składka członkowska w wys. 100 zł opłacona za Ligę nie podlega zwrotowi
 • Przewidujemy 4 edycje Ligi podczas trwania sezonu sportowego, tj. od września do końca czerwca. Liga odbywać się będzie w weekendy (możliwości: piątek po południu lub sobota lub niedziela)
 • O terminie Ligi Wejherowskie Stowarzyszenie musi powiadomić z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Powiadomienie o organizacji danej rundy (edycji) Ligi, następuje na łamach strony sportwejherowo.pl
 • Orientacyjne terminy rozgrywek Ligi (zastrzegamy prawo do niewielkich zmian terminowych ze względu na udział w zawodach centralnych): październik, grudzień, marzec, czerwiec.

Zapraszamy wszystkich członków Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego i GOSRiT Luzino (sekcja kickboxingu) do udziału w Klubowej Lidze Kickboxingu!

Zgłoszenia do dnia 4 października:

 • Aby zgłoszenie było ważne należy: wysłać zgłoszenie na adres email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl  z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika, daty urodzenia, wagi oraz wzrostu - do 4 października lub zgłoszenie się w tym samym terminie do trenerów prowadzących osobiście.

AKTUALNE ZGŁOSZENIA

 

 

Przekaż nam 1% podatku
/thumbs/autoxauto/2016-03::1457357850-1422543805-1proc.png
Sponsorzy