Opłaty

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe jest Klubem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Nasz Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Cele statutowe realizujemy dzięki m.in. składkom członkowskim, które opłacane są przez członków oraz zawodników Klubu. Składki członkowskie regulować należy do dnia 10. każdego miesiąca z góry lub opłacić składkę z góry na 6 lub 10 miesięcy.

Informujemy o wysokościach składek członkowskich i formie ich płatności w sezonie 2018/2019 (od września 2018 do końca czerwca 2019 r.):

Sekcja Kickboxingu - gr. młodsza i starsza - Wejherowo - trener Rafał Karcz/Adam Wróbel

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska 10-miesięcy: 810 zł

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca na konto klubowe tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc.

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11
Alior Bank:
34 2490 0005 0000 4500 5647 9180

Sekcja sztuk i sportów walki "Fighter" - Wejherowo - trener Tomasz Hirsz

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska 10 miesięcy: 810 zł

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca gotówką do trenera prowadzącego.

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Sekcja Kickboxing For Ladies - kickboxing tylko dla kobiet - trener Rafał Karcz/Tomasz Hirsz

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska 10 miesięcy: 810 zł
 • Składka członkowska za treningi 1x w tygodniu (czwartek lub sobota) wynosi 60 zł/mc

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca gotówką do trenera prowadzącego.

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Sekcja Kickboxing Luzino - gr. młodsza i starsza - trener Rafał Karcz

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska 10 miesięcy: 810 zł

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca na konto klubowe tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc.

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11
Alior Bank:
34 2490 0005 0000 4500 5647 9180

 • Informujemy, że każda nowa osoba, rozpoczynająca treningi w Naszym Klubie, zobowiązana jest do jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości: 100 zł. W ramach opłaty wpisowej otrzymuje się rękawice do kickboxingu lub inny, przewidziany sprzęt sportowy.
 • W przypadku płatności składek z góry za 6 lub 10 miesięcy, wpłata powinna nastąpić w bieżącym miesiącu szkolenia z góry.
 • Wpłata za 6 lub 10 miesięcy nie zwalnia Klubowicza z opłaty wpisowej.
 • W okresie wakacyjnym treningi odbywają się tylko w ramach Letniej Akademii Kickboxingu, na którą obowiązują osobne zapisy.

Regulamin odpłatności składek członkowskich w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym

Przekaż nam 1% podatku
/thumbs/autoxauto/2016-03::1457357850-1422543805-1proc.png