Ucz się pilnie, ćwicz z głową!

"Ucz się pilnie, ćwicz z głową" to projekt Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, skierowany do członków Klubu, którzy są uczniami szkół podstawowych i gimnazjów. Dbając nie tylko o wychowanie fizyczne swoich podopiecznych, chcemy zmobilizować naszych sportowców do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe informuje, że wszyscy uczniowie, będący członkiem Wejherowskiego Stow. Sportowego, którzy są uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjum, otrzymają na koniec roku nagrody w postaci sprzętu sportowego! Warunkiem do tego, aby dany uczeń mógł zostać nagrodzony przez klub, jest przedłożenie do wglądu lub kserokopii świadectwa ukończenia klasy z czerwonym paskiem!

Szczegóły programu Ucz się pilnie, ćwicz z głową:

  • Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe nagradza wszystkich swoich członków Klubu, którzy do końca czerwca dostarczą świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem (czerwony pasek) - do wglądu lub prześlą kserokopię świadectwa drogą email lub listowną do siedziby Klubu
  • Warunkiem do otrzymania nagrody w ramach naszego programu jest uzyskanie wysokiej średniej oraz obecność na treningach w trakcie trwania sezonu sportowego na poziomie minimum 85%
  • Wartość nagród zależna jest od budżetu Klubu, jednak każdy uczeń z czerwonym paskiem otrzyma sprzęt o tej samej wartości
  • Nagrody przyznaje się na oficjalnym treningu, który zostanie zorganizowany w trakcie letnich wakacji szkolnych, lub na początku miesiąca wrzesień.
Przekaż nam 1% podatku
/thumbs/autoxauto/2016-03::1457357850-1422543805-1proc.png
Pomagam.pl
/thumbs/autox250/2017-02::1488279980-pomagam.jpg