Opłaty

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe jest Klubem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Nasz Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Cele statutowe realizujemy dzięki m.in. składkom członkowskim, które opłacane są przez członków oraz zawodników Klubu. Składki członkowskie regulować należy do dnia 10. każdego miesiąca z góry lub opłacić składkę z góry za pół roku lub cały rok. Składki członkowskie opłacane są również w okresie miesięcy lipiec oraz sierpień. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem finansowym ( dot. odpłacania składek członkowskich) - TUTAJ

Informujemy o wysokościach składek członkowskich i formie ich płatności w sezonie 2020/2021 (od września 2020 do końca sierpnia 2021 r.):

Sekcja Kickboxingu - gr. młodsza i starsza - Wejherowo - trener Rafał Karcz

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska roczna: 1000 zł

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca na konto klubowe tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc.

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11
Alior Bank:
34 2490 0005 0000 4500 5647 9180

Sekcja sztuk i sportów walki "Fighter" - Wejherowo - trener Tomasz Hirsz

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska roczna: 1000 zł

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Sekcja Kickboxing For Ladies - kickboxing tylko dla kobiet - trener Rafał Karcz/Tomasz Hirsz

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska roczna: 900 zł
 • Składka członkowska za treningi 1x w tygodniu (czwartek lub sobota) wynosi 60 zł/mc

UWAGA! Sekcja KICKBOXING FOR LADIES prowadzona jest pod egidą RaVKar Akademia Promocji Sportu i Rekreacji. Wszelkie opłaty związane z uczestnictwem w tej sekcji muszą być uiszczane na konto RaVKar Akademia: ING BANK ŚLĄSKI94 1050 1764 1000 0097 2384 2903 

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Sekcja Kickboxing Luzino - gr. młodsza i starsza - trener Rafał Karcz

 • Składka członkowska miesięczna: 90 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 500 zł LUB
 • Składka członkowska roczna: 1000 zł

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca na konto klubowe tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc.

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11
Alior Bank:
34 2490 0005 0000 4500 5647 9180

 • Informujemy, że każda nowa osoba, rozpoczynająca treningi w Naszym Klubie, zobowiązana jest do jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości: 100 zł. 
 • W przypadku płatności składek z góry za 6 miesięcy lub składki rocznej, wpłata powinna nastąpić w bieżącym miesiącu szkolenia z góry.
 • Wpłata za 6 miesięcy lub wpłata składki rocznej nie zwalnia nowego Klubowicza z opłaty wpisowej.
 • W okresie wakacyjnym treningi odbywają się tylko w ramach Letniej Akademii Kickboxingu, na którą obowiązują osobne zapisy.
 • W okresie wakacyjnym składka członkowska wynosi 90 zł/lipiec oraz 90 zł/sierpień i regulowana powinna być wg obowiązujących terminów (do dnia 10 każdego miesiąca)
Przekaż nam 1% podatku
/thumbs/autoxauto/2016-03::1457357850-1422543805-1proc.png
Sponsorzy