Honorowy tytuł nadano Państwu Kafel

Czwartek, 1 Czerwiec 2023

Przyznanie tytułu Honorowego Członka Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego jest najstarszym i najwyższym wyróżnieniem naszego Klubu. Od 2007 roku przyznano je łącznie zaledwie 13 firmom, instytucjom lub osobom prywatnym, którzy bez wątpienia w sposób szczególny, przyczynili się do rozwoju kickboxingu w Powiecie Wejherowskim. 

30 maja br. z rąk naszych zawodników i trenerów tytuł ten odebrał Pan Tomasz Kafel, który wraz z małżonką został uhonorowany w/w wyróżnieniem. Bardzo dziękujemy Państwu Agnieszce i Tomaszowi Kafel, za wspieranie naszych zawodników na arenach krajowych i zagranicznych!

Zgodnie z założeniami uchwały Zarządu, Honorowi Członkowie Klubu mogą m.in. brać udział głosem doradczym w zebraniach zarządu, w wyjazdach na zawody na preferencyjnych warunkach, a także mogą wyznaczyć jedną osobę, która trenować będzie nieodpłatnie - dożywotnio w naszym Klubie. Jesteśmy w trakcie przygotowywania większej ilości przywilejów dla naszych najbardziej zasłużonych i najwierniejszych Kibiców.

 

Przekaż nam 1% podatku