Dokumenty

AKTUALNA KARTA OBOZOWICZA

  • Aby móc wziąć udział w Obozie, należy wydrukować, w pełni wypełnić (w tym informacje o szczepieniach) i oryginał dostarczyć do Organizatora obozu
  • Na karty obozowe czekamy najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem obozu
  • Skan dokumentu można wysłać (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem obozu) na adres email: biuro.ravkar@sportwejherowo.pl 
  • W takim przypadku kartę należy dostarczyć najpóźniej pierwszego dnia Obozu (jeśli wysłano skan na co najmniej 7 dni przed obozem)
  • Brak dostarczonej karty skutkuje wykreśleniem osoby z listy obozowej bez zwrotu zadatku!

LISTA RZECZY NA OBÓZ

  • Prosimy o uważne zapoznanie się z listą
  • Polecamy czynności pakowania dokonać wraz z Obozowiczem

REGULAMIN OBOZU

  • Opłacenie zadatku oznacza zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie!
  • Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem 
Przekaż nam 1% podatku