Opłaty

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe jest Klubem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Nasz Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Cele statutowe realizujemy dzięki m.in. składkom członkowskim, które opłacane są przez członków oraz zawodników Klubu. Składki członkowskie regulować należy do dnia 10. każdego miesiąca z góry lub opłacić składkę z góry za pół roku lub cały rok. Składki członkowskie opłacane są również w okresie miesięcy lipiec oraz sierpień, kiedy zajęcia nie odbywają się lub odbywają się w ograniczonym zakresie. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi, ani nie przechodzą na kolejny miesiąc.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem finansowym ( dot. odpłacania składek członkowskich) - TUTAJ

Informujemy o wysokościach składek członkowskich i formie ich płatności w sezonie 2022/2023 (od września 2022 do końca sierpnia 2023 r.):

WEJHEROWO (trenerzy Rafał Karcz i Tomasz Hirsz)

 • Składka członkowska miesięczna: 120 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 720 zł LUB
 • Składka członkowska roczna: 1440 zł

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca na konto klubowe tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc.

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11
Alior Bank:
34 2490 0005 0000 4500 5647 9180

KICKBOXING FOR LADIES

 • Składka członkowska miesięczna: 120 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 720 zł LUB
 • Składka członkowska roczna: 1440 zł
 • Składka członkowska za treningi 1x w tygodniu - dotyczy tylko grupy LADIES wynosi 80 zł lub 480 zł/6 miesięcy lub 960 zł/rok

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

LUZINO (trenerzy Paulina Stenka i Rafał Karcz)

 • Składka członkowska miesięczna: 120 zł/os + jednorazowa opłata wpisowa: 100 zł (dla nowych członków Klubu) LUB
 • Składka członkowska półroczna (6 miesięcy): 720 zł LUB
 • Składka członkowska roczna: 1440 zł

UWAGA: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach lub nieobecność w danym miesiącu zajęć, NIE ZWALNIA członka Klubu od opłaty składki członkowskiej. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie następuje automatycznie, po 2-miesięcznej nieobecności i braku wpłaty składki członkowskiej za okres dwóch miesięcy.

Składki regulowane są do dnia 10 każdego miesiąca na konto klubowe tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, miesiąc.

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11
Alior Bank:
34 2490 0005 0000 4500 5647 9180

 • Informujemy, że każda nowa osoba, rozpoczynająca treningi w Naszym Klubie, zobowiązana jest do jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości: 100 zł. 
 • W przypadku płatności składek z góry za 6 miesięcy lub składki rocznej, wpłata powinna nastąpić w bieżącym miesiącu szkolenia z góry.
 • Wpłata za 6 miesięcy lub wpłata składki rocznej nie zwalnia nowego Klubowicza z opłaty wpisowej.
 • W okresie wakacyjnym składka członkowska wynosi 120 zł/lipiec oraz 120 zł/sierpień i regulowana powinna być wg obowiązujących terminów (do dnia 10 każdego miesiąca)

Regulamin odpłatności składek w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym do pobrania tutaj.

 

Przekaż nam 1% podatku
Sponsorzy