Opłaty

Składka członkowska w sezonie 2023/24 (od września 2023 do sierpnia 2024 r. włącznie) we wszystkich grupach i sekcjach Klubu (Wejherowo, Luzino, Kębłowo) wynosi:

  • 150 zł/os miesięcznie - jeżeli płatność nastąpi po 15 dniu danego miesiąca (najpóźniej do 20-go dnia miesiąca).
  • 120 zł/os miesięcznie - jeżeli płatność nastąpiła do dnia 15-go danego miesiąca.

Ponadto informujemy:

  • Każda nowa osoba, rozpoczynająca treningi w Naszym Klubie, zobowiązana jest do jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości: 120 zł.
  • W przypadku płatności składek z góry za 6 miesięcy lub składki rocznej, wpłata powinna nastąpić w bieżącym miesiącu szkolenia z góry.
  • Wpłata za 6 miesięcy lub wpłata składki rocznej nie zwalnia nowego Klubowicza z opłaty wpisowej.
  • W okresie wakacyjnym składka członkowska wynosi 120 zł/lipiec oraz 120 zł/sierpień i regulowana powinna być wg obowiązujących terminów (do dnia 15 każdego miesiąca). - W tym okresie treningi NIE ODBYWAJĄ SIĘ lub realizujemy treningi w zmienionym i ograniczonym grafiku zajęć. 
  • UWAGA! Zapisy nowych osób mogą być realizowane do dnia 15 danego miesiąca. 

Składki członkowskie oraz opłaty wpisowe dla nowych osób opłacane są na konto:

Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego: 
Alior Bank: 34 2490 0005 0000 4500 5647 9180

Do dnia 20 stycznia danego roku, jeden raz w roku prosimy również o opłacenie licencji Polskiego Związku Kickboxingu. W roku 2024 wynosi ona: 100 zł/rok - dla osób od lat 12, natomiast dla osób od 7 roku życia do 12 - 60 zł/rok. Z wpłat za licencje zawodnicze i klubowe, opłacane jest również roczne ubezpieczenie NNW dla wszystkich członków Klubu. 

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe jest Klubem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Nasz Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Cele statutowe realizujemy dzięki m.in. składkom członkowskim, które opłacane są przez członków oraz zawodników Klubu. Składki członkowskie regulować należy do dnia 15. każdego miesiąca z góry lub opłacić składkę z góry za pół roku lub cały rok. Składki członkowskie opłacane są również w okresie miesięcy lipiec oraz sierpień, kiedy zajęcia nie odbywają się lub odbywają się w ograniczonym zakresie. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi, ani nie przechodzą na kolejny miesiąc.

Polecamy zapoznać się z regulaminem finansowym ( dot. opłacania składek członkowskich) - TUTAJ

 

Przekaż nam 1% podatku