Honorowi członkowie

2015-06::1434307922-11401106-91671723172

Na mocy uchwały nr 15 VIII Zebrania Zarządu Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego z dnia 23.02.2015 roku, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, przy akceptacji członków Zarządu WSS, może przyznać tytuł Honorowego Członka Naszego Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym w rozwój Klubu, zawodników oraz kickboxingu. Klub nasz działa od 2007 roku. Do tej pory, za szczególny wkład w rozwój Klubu, naszych zawodników i kickboxingu zaszczytny tytuł Honorowego Członka Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego przyznano osobom i podmiotom, wspierającym nas finansowo oraz organizacyjnie (kolejność przypadkowa)

Tytuł Honorowego Członka Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego jest najwyższym zgodnie ze statutem i uchwałą Klubu wyróżnieniem, które Zarząd może przyznać osobom zasłużonym.

Tytuł Honorowego Członka Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego upoważnia m.in. do:

 • Darmowych treningów we wszystkich sekcjach naszego Klubu wg grafiku zajęć (Honorowy Członek może wyznaczyć siebie lub inną osobę)
 • Uczestnictwa w zebraniach zarządu, a także podczas walnego zebrania Klubu z głosem doradczym i opiniującym
 • W miarę możliwości Klubu, do bezpłatnego uczestnictwa Honorowego Członka Klubu w wyjazdach klubowych (bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach - wyjazdy ogólnopolskie i międzynarodowe)

Tytuły przyznane za lata 2007-2015:

 • DJ-Projekty Andrzej Herzberg - Sponsor główny Klubu w ubiegłych latach
 • Pan Andrzej Gredecki - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie
 • Państwo Danuta i Janusz Kramp - członek Komisji Rewizyjnej WSS, promotorzy Klubu
 • SOLTAR S.C KiP Bianga - Sponsor Klubu
 • Janusz Stark - Sponsor główny Klubu w latach 2009-2012
 • Elektryczne Instalatostwo i Projektowanie, Katarzyna i Bartłomiej Komkowscy
 • Pomorska Komunikacja Samochodowa oraz Członek Zarządu PKS, Pan Marek Grzonka
 • Pan Marcin Laskowski - wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców przy Klubie, sponsor

Wręczono dnia: 14.06.2015 r.

Tytuły przyznane w 2016 roku:

 • Pan Piotr Klecha - Dyrektor GOSRiT Luzino
 • Mirosław Odyniecki i Barbara Odyniecka
 • ITO DESIGN - Sponsor indywidualny Zuzanny Kalbarczyk

Wręczono dnia: 25.02.2017 r.

Tytuły przyznane w 2017 roku:

 Nie przyznano.

Tytuły przyznane w 2018 roku:

 • Fit-Med Wejherowo - Opieka fizjoterapeutyczna dla zawodników

Wręczono dnia 10.02.2019 r.

Tytuły przyznane w 2019 roku:

Nie przyznano

Tytuły przyznane w 2020 roku:

Nie przyznano

Tytuły przyznane w 2021 roku:

Nie przyznano

Tytuły przyznane w 2022 roku:

Nie przyznano

Tytuły przyznane w 2023 roku:

 • Państwo Agnieszka i Tomasz Kafel

Wręczono dnia 30,05.2023 r.

 

Przekaż nam 1% podatku