Sukcesy

Nasz Klub na przestrzeni lat, od września 2007 roku, zdobył bardzo dużo medali z imprez regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Poniżej przedstawiamy zebrane wyniki w latach 2007 - 2018.  Nasi zawodnicy walczą w barwach Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz GOSRiT Luzino. Sportowcy z Miasta Wejherowa oraz okolic, reprezentują nasze Stowarzyszenie, zaś sportowcy z Gminy Luzino reprezentują barwy GOSRiT Luzino. Wszyscy są członkami niezależnego Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Dotychczas zdobyliśmy łącznie 796 medali, w tym 344 złote, 221 srebrne, 235 brązowych (stan na 20.03.2021 Luzino)
Oto Nasze wyniki na przestrzeni Naszej działalności od 2007 roku:

Wyniki z roku 2007 i 2008 mogą być niekompletne ze względu na brak dostatecznej archiwizacji danych w latach 2007 i 2008. Podsumowanie zdobytych ilości medali może w niewielkim stopniu różnić się od tych, podanych w danych latach. Jest to spowodowane korzystaniem z różnych dostępnych, często jedynie śladowych źródeł dot. zdobytych medali przez nasz Klub.

Przekaż nam 1% podatku
Sponsorzy