Egzaminy

Egzaminy na stopnie w kickboxingu

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe organizuje dla chętnych Klubowiczów egzaminy na stopnie szkoleniowe. Nasz Klub jest klubem licencjonowanym przez Polski Związek Kickboxingu, dlatego też stopnie uczniowskie, na które zdają nasi Klubowicze są sankcjonowane przez PZKB oraz najbardziej prestiżową organizację kickboxingu na świecie WAKO.

Przystąpić do Egzaminu na stopnie szkoleniowe może każda chętna osoba, która trenuje w naszym Klubie. Egzaminatorem Polskiego Związku Kickboxingu jest Rafał Karcz.

Warunki przystąpienia do Egzaminu:

 • opłata należności za Egzamin
 • regularne uczestnictwo w treningach
 • ukończony co najmniej 4 rok życia
 • uregulowana składka członkowska
 • zgłoszenie się w terminie

Co należy wiedzieć o Egzaminach?

 • Egzamin na stopnie jest płatny.
 • Osoba, która posiada stopień uczniowski w kickboxingu, zarejestrowana jest w ogólnopolskim rejestrze posiadaczy stopni wyszkolenia Polskiego Związku Kickboxingu
 • Aby rywalizować podczas krajowych zawodów kickboxingu należy posiadać odpowiednie stopnie wyszkolenia Polskiego Związku Kickboxingu: kadet młodszy - co najmniej 9 st., kadet starszy - 7, juniorzy i seniorzy - 5 st. szkoleniowy
 • Po każdym zdanym egzaminie w terminie do 21 dni otrzymuje się dyplom potwierdzający stopień wyszkolenia (wzór wg PZKB) z podpisem Prezesa Związku oraz Egzaminatora

Nasze Stowarzyszenie organizuje egzaminy w n/w terminach:

 • Egzamin w Klubie odbywa się jeden raz w roku - w miesiącu grudzień (stopnie 10, 9, 8, 7, 6 st. uczniowski) 
 • Dodatkowym terminem Egzaminu (w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych) jest miesiąc czerwiec - tylko 10 i 9 st.
 • Egzamin podczas obozu letniego - od stopnia 10 do 1 st. uczniowskiego (obóz gr. młodszej do 5 st. uczniowskiego, gr. starsza - do 1 st. uczniowskiego włącznie).

 

Dlaczego warto przystąpić do Egzaminu?

 • Stopnie są wyznacznikiem poziomu wyszkolenia adepta kickboxingu
 • Dyplom to świetna pamiątka na długie lata, która dokumentuje uprawianie kickboxingu
 • Egzaminy są dobrą motywacją do stałego progresu w drodze treningu sztuk i sportów walki
 • Osoby, które chcą brać udział w zawodach sportowych, muszą posiadać odpowiedni stopień uczniowski

Jak wygląda Egzamin w Naszym Klubie?

 • Na naszej stronie internetowej podawana jest data egzaminu oraz termin, do którego trzeba zgłosić chęć udziału w egzaminie u instruktora prowadzącego
 • Egzamin odbywa się na sali treningowej Klubu lub podczas Obozu letniego/zimowego
 • Egzamin składa się z części specjalistycznej oraz części sprawnościowej.
 • Warunkiem zdania egzaminu jest wykonanie wszystkich technik w stopniu poprawnym oraz przejście wspomnianej części sprawnościowej
 • W przypadku zdania Egzaminu, otrzymuje się dyplom potwierdzający w terminie do 21 dni (dyplom a4)
 • Egzamin trwa od 15 minut do 4 godzin - w zależności, na który stopień wyszkolenia się zdaje.

Jakie są wymagania na poszczególne stopnie uczniowskie?

 • Wymagania egzaminacyjne uzależnione są od stopnia, na który zdaje kandydat na wyższy stopień wyszkolenia
 • Wymagania określa egzaminator na stopnie wraz z powołaną komisją oraz instruktorami prowadzącymi.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych Egzaminach i stałego podwyższania swoich kwalifikacji w kickboxingu!

Przystąpienie do Egzaminu na stopnie PZKB w naszym Klubie jest nieobowiązkowe. Egzamin jest płatny gotówką do trenera prowadzącego, zgodnie z wyznaczonym terminem płatności.

Obecnie najwyższe stopnie w kickboxingu PZKB/WAKO w naszym Klubie posiadają: (aktualnie trenujący).

Czarne pasy:
 • Rafał Karcz - IV DAN czarny pas. Egzaminator PZKB na stopnie wyszkolenia
 • Zuzanna Kalbarczyk - II DAN czarny pas
 • Tomasz Hirsz - I DAN czarny pas
 • Paulina Stenka - I DAN czarny pas
Brązowe pasy:
 • Michał Tatarynowicz - 1 st. uczniowski (brązowy pas z czarnym zakończeniem)
 • Żaneta Stenka - 3 st. uczniowski (brązowy pas z niebieskim zakończeniem)

Niebieskie pasy (4 st. uczniowski): Konrad Lenczewski

Zielone pasy: (5 st. uczniowski): Patryk Siwa, Maja Starosta, Agata Drewa, Magdalena Tempska, Dawid Ostojski.
 
Koszt przystąpienia do Egzaminu w naszym Klubie (opłata zawiera: należność dla PZKB, opłatę Egzaminatora oraz opłaty związane z organizacją Egzaminu - w Klubie lub poza nim):
 
Od 2024 roku w naszym Klubie wprowadza się następujące stawki egzaminacyjne:
10 st. uczniowski - 80 zł 
9 st. uczniowski - 80 zł
8 st. uczniowski - 80 zł
7 st. uczniowski - 100 zł
6 st. uczniowski - 120 zł
5 st. uczniowski - 140 zł
4 st. uczniowski - 150 zł
3 st. uczniowski - 160 zł
2 st. uczniowski - 170 zł
1 st. uczniowski - 200 zł
 
W przypadku uzasadnionego zdawania na więcej niż jeden stopień, należy zsumować kwoty Egzaminu. 
Osoby, które zdadzą na stopień 5, otrzymują od Klubu zielony pas, który symbolizuje posiadanie 5 st. uczniowskiego w kickboxingu. Odpowiednio od Klubu pas otrzymuje Adept, który zdał na stopień 4 - pas niebieski, 3-1 st. uczniowski - pas brązowy. 
 
Orientacyjny czas trwania Egzaminów (część techniczna, sparingowa i sprawnościowa)
10 st. uczniowski - ok. 30 minut - technika i sprawność
9 - 8 st. uczniowski - ok. 1 godziny - technika i sprawność
7 st. uczniowski - ok. 1,5 godziny - technika, sparing, sprawność
6 st. uczniowski - ok. 2 godzin - technika, sparingi, sprawność
5 - 2 st. uczniowski - ok. 4 godzin + udział w obozie klubowym
1 st. uczniowski - dłużej niż 4 godziny + udział w obozie klubowym
 
(warunki ustalone i przyjęte przez zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami)
 
Czas, który powinien upłynąć od ostatniego Egzaminu:
10 st. uczniowski - staż treningowy min. 1 miesiąc
10 - 9 st. uczniowski - min. 6 miesięcy od ost. egz.
9 - 8 st. uczniowski - min. 6 miesięcy od ost. egz.
8 - 7 st. uczniowski - min. 1 rok od ost. egz.
7 - 6 st. uczniowski - min. 1 rok od ost. egz.
6 - 5 st. uczniowski - min. 1 rok od ost. egz.
5 - 4 st. uczniowski - min. 1 rok od ost. egz.
4 - 3 st. uczniowski - min. 2 lata od ost. egz.
3 - 2 st. uczniowski - min. 3 lata od ost. egz.
2 - 1 st. uczniowski - min. 3 lata od ost. egz.
W wyjątkowych okolicznościach i na pisemny wniosek/prośbę zainteresowanego, można skrócić czas oczekiwania na możliwość podejścia do Egzaminu. Komisja egzaminacyjna może odnieść się do wniosku pozytywnie lub go odrzucić z uzasadnieniem.
 
(warunki ustalone i przyjęte przez zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami)
 
Zarząd Klubu z porozumieniem z trenerami, w uzasadnionym przypadku, ustala możliwość podejścia do Egzaminu na więcej niż jeden stopień jednocześnie w przypadku:
 • egzaminu na stopień 10 i 9 (z "zerowego" na 10 i z 10 na 9).
 • egzaminu na stopień 9 i 8 (z 10 na 9 i z 9 na 8)

W pozostałych przypadkach nie przewidujemy wyjątków dot. zdawania na więcej niż jeden stopień szkoleniowy podczas jednego Egzaminu.

Sprawdź aktualną bazę stopni uczniowskich i mistrzowskich Polskiego Związku Kickboxingu:

Wykaz stopni uczniowskich i mistrzowskich w PZKB

Przekaż nam 1% podatku