EGZAMIN NA STOPNIE WYSZKOLENIA W KICKBOXINGU

Czwartek, 12 Październik 2023

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe zaprasza wszystkich Klubowiczów w wieku od lat 4, dzieci, młodzież i osoby dorosłe do podwyższenia swoich kwalifikacji w sporcie kickboxing poprzez EGZAMIN na stopnie uczniowskie. Na Egzamin obowiązują zapisy - do dnia 15 grudnia włącznie do godz. 20:00.

ZAPISÓW NA EGZAMIN DOKONUJEMY OSOBIŚCIE Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA ORAZ DOKŁADNEJ DATY URODZENIA (MOŻE BYĆ DOSTARCZONA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA KARTECZKA Z DANYMI). - DO DNIA 15.12. WRAZ Z ODPŁATNOŚCIĄ GOTÓWKOWĄ.

Termin i miejsce: 16 grudnia 2023 (sobota), sala naszego Klubu, ul. I Brygady Panc. WP 5

Grafik godzinowy Egzaminu:

Egzamin dla grupy 4-12 lat

 • godz. 10:00 - 11:00 Egzamin na 10 st. uczniowski
 • godz. 11:15 - 12:15 Egzamin na 9 st. uczniowski
 • godz. 12:30 - 14:30 Egzamin na 8, 7 i 6 st. uczniowski

Egzamin dla grupy powyżej lat 12, młodzież, dorośli

 • 15:00 - 16:30 - Egzamin na 10 i 9 st. uczniowski
 • 17:00 - 19:00 - Egzamin na 8, 7, 6 st. uczniowski

Egzamin dla sekcji KB FOR LADIES

 • godz. 20:00 - 22:00 - Egzamin na 10, 9, 8, 7, 6 st. uczniowski

Na Egzamin zabieramy strój sportowy oraz koszulkę klubową (jeśli posiadacie) oraz sprzęt typu rękawice oraz inne ochraniacze - jeśli posiadacie. 

Obecność rodziców w trakcie Egzaminu - w zal. od ilości zgłoszeń do Egzaminu, prosimy o wyrozumiałość. 

ZAPISY I TERMINY ZGŁOSZEŃ!

 • Zapisów na Egzamin wraz z odpłatnością dokonywać można do dnia 15 grudnia (piątek) do trenerów prowadzących: osobiście (zapis jest ważny wraz z odpłatnością) lub email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl (wówczas na najbliższym treningu należy uregulować należność)
 • Przy zapisach konieczne jest podanie dokładnej daty urodzenia osoby zdającej!
 • W przypadku rezygnacji z Egzaminu, należność za Egzamin nie zostaje zwracana, ale przepisana zostaje na kolejny termin Egzaminu.
 • Należności za Egzamin przyjmowane są TYLKO gotówką
 • Brak opłaty za Egzamin do dnia 15 grudnia dyskwalifikuje osobę z podejścia do Egzaminu
 • Opłaty w dniu Egzaminu, tj. 16 grudnia nie będą przyjmowane. 

Koszt Egzaminu:

Koszt przystąpienia do Egzaminu w naszym Klubie (opłata zawiera: należność dla PZKB, opłatę Egzaminatora oraz opłaty związane z organizacją Egzaminu - w Klubie lub poza nim):
10 st. uczniowski - 60 zł
9 st. uczniowski - 60 zł
8 st. uczniowski - 60 zł
7 st. uczniowski - 70 zł
6 st. uczniowski - 80 zł
5 st. uczniowski - 100 zł
4 st. uczniowski - 110 zł
3 st. uczniowski - 120 zł
2 st. uczniowski - 130 zł
1 st. uczniowski - 150 zł
W przypadku zdawania na więcej niż jeden stopień, należy zsumować kwoty Egzaminu.

 • Dzieci do 12-go roku życia zdawać mogą na jeden, wyższy stopień (ustalenia zarządu Klubu)
 • Młodzież, dorośli - zdają tylko jeden stopień, chyba że w uzasadnionych przypadkach, np. start w zawodach, gdzie wymagany jest odpowiedni stopień - zdać mogą maksymalnie dwa stopnie uczniowskie. Wówczas należy stawić się na Egzaminie na niższy oraz wyższy stopień wg rozpiski godzinowej!

Dlaczego warto przystąpić do Egzaminu?

 • Stopnie są wyznacznikiem poziomu wyszkolenia adepta kickboxingu
 • Dyplom to świetna pamiątka na długie lata, która dokumentuje uprawianie kickboxingu
 • Egzaminy są dobrą motywacją do stałego progresu w drodze treningu sztuk i sportów walki
 • Osoby, które chcą brać udział w zawodach sportowych, muszą posiadać odpowiedni stopień uczniowski

Jak wygląda Egzamin w Naszym Klubie?

 • Na naszej stronie internetowej podawana jest data egzaminu oraz termin, do którego trzeba zgłosić chęć udziału w egzaminie u instruktora prowadzącego
 • Egzamin odbywa się na sali treningowej Klubu lub podczas Obozu letniego/zimowego
 • Egzamin składa się z części specjalistycznej oraz części sprawnościowej.
 • Warunkiem zdania egzaminu jest wykonanie wszystkich technik w stopniu poprawnym oraz przejście wspomnianej części sprawnościowej
 • W przypadku zdania Egzaminu, otrzymuje się dyplom potwierdzający w terminie do 21 dni (dyplom a4)
 • Egzamin trwa od 15 minut do 4 godzin - w zależności, na który stopień wyszkolenia się zdaje.

Jakie są wymagania na poszczególne stopnie uczniowskie?

 • Wymagania egzaminacyjne uzależnione są od stopnia, na który zdaje kandydat na wyższy stopień wyszkolenia
 • Wymagania określa egzaminator na stopnie wraz z powołaną komisją oraz instruktorami prowadzącymi.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych Egzaminach i stałego podwyższania swoich kwalifikacji w kickboxingu!

Przystąpienie do Egzaminu na stopnie PZKB w naszym Klubie jest nieobowiązkowe. Egzamin jest płatny gotówką do trenera prowadzącego, zgodnie z wyznaczonym terminem płatności.

Obecnie najwyższe stopnie w kickboxingu PZKB/WAKO w naszym Klubie posiadają: (aktualnie trenujący).

Czarne pasy:
Rafał Karcz - III DAN czarny pas. Egzaminator PZKB na stopnie wyszkolenia
Tomasz Hirsz - I DAN czarny pas
Paulina Stenka - I DAN czarny pas
Zuzanna Kalbarczyk - I DAN czarny pas

Brązowe pasy:
Natalia Stemplewska, Adam Wróbel, Michał Tatarynowicz - 1 st. uczniowski (brązowy pas z czarnym zakończeniem)
Żaneta Stenka - 3 st. uczniowski (brązowy pas z niebieskim zakończeniem)

Niebieskie pasy (4 st. uczniowski): Konrad Lenczewski

Zielone pasy: (5 st. uczniowski): Patryk Siwa, Maja Starosta, Agata Drewa, Magdalena Tempska, Dawid Ostojski.

Komisja egzaminacyjna dnia 16 grudnia: Rafał Karcz - przewodniczący komisji egzaminacyjnej, III DAN oraz trenerzy klubowi.

Zapraszamy wszystkich Klubowiczów bez względu na staż treningowy!

 

Przekaż nam 1% podatku