Dotacja z Miasta Wejherowa

Środa, 21 Luty 2024

Prezesi naszego Klubu, Tomasz Hirsz i Rafał Karcz dnia 20 lutego podpisali umowy dotacyjne z miastem Wejherowo. Spotkanie odbyło się w miejskim Ratuszu.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe na mocy podpisanych umów,  w drodze konkursu ofert otrzyma kwotę łączną w wys. 18500 zł (3 projekty). Środki przeznaczone zostaną zgodnie z celowością złożonych projektów.

 

 

Przekaż nam 1% podatku