Treningi w wakacje

Wtorek, 4 Czerwiec 2024

Informujemy, że treningi w naszym Klubie podczas letnich wakacji szkolnych będą odbywały się wg grafiku wakacyjnego. 

Zapraszamy na zajęcia do Wejherowa: (ul. I Brygady Panc. WP 5). 

GRUPA 4-6 LAT SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKA oraz grupa 6-9 lat:

  • wtorki godz. 16:00 - 17:00
  • czwartki godz. 16:00 - 17:00

GRUPA 10-14 LAT

  • wtorki godz. 17:30 - 18:30
  • czwartki godz. 17:30 - 18:30

GRUPA MŁODZIEŻ/DOROŚLI

  • wtorki godz. 19:00 - 20:30
  • czwartki godz. 19:00 - 20:30

Na treningi zapraszamy wszystkie chętne osoby ze wszystkich sekcji, tj. z Wejherowa, Luzina i Kębłowa!

Treningi wg stałego grafiku zakończą się dnia 28 czerwca. Następnie przerwa do dnia 8 lipca

Zajęcia wakacyjne trwać będą od dnia 9 lipca (wtorek) do dnia 22 sierpnia włącznie (czwartek). Po tym czasie nastąpi przerwa techniczna (dezynfekcja i generalne sprzątanie pomieszczeń).

Treningi wg stałego grafiku wznowimy 9 września (poniedziałek). 

Składka członkowska

Przypominamy, że zgodnie z zapisem uchwały Zarządu z 2021 roku - można zapoznać się tutaj

oraz wg regulaminu opłacania składek członkowskich - tutaj , składki członkowskie opłacane są w systemie całorocznym, tj. również w okresie wakacyjnym, kiedy zajęcia nie odbywają się lub odbywają w ograniczonym zakresie. 

Aby kontynuować członkostwo w Klubie, a co za tym idzie zajęcia w naszym Stowarzyszeniu od września 2024, KAŻDY członek Klubu, reguluje składkę członkowską wg dotychczasowych zasad:

  • lipiec 2024 - składka wynosi 120 zł wpłacona do dnia 15-tego oraz 150 zł, jeśli składka opłacona zostanie po 15-tym dniu miesiąca (nie później niż 20-tego) oraz
  • sierpień 2024 - składka wynosi 120 zł wpłacona do dnia 15-tego oraz 150 zł, jeśli składka opłacona zostanie po 15-tym dniu miesiąca (nie później niż 20-tego).

Zapis ten dotyczy wszystkich sekcji Klubu w Wejherowie, Luzinie i Kębłowie - bez względu na udział lub brak udziału w zajęciach. W przypadku nieopłacenia w/w składek osoba zostaje skreślona z listy członkowskiej i nie będzie mogła kontynuować szkolenia we wrześniu. 

Zapraszamy na wakacyjne treningi, które prowadzić będzie instruktor kickboxingu Tomasz Hirsz. 

Przekaż nam 1% podatku