Sekcja karate sportowego zdała Egzamin

Poniedziałek, 18 Listopad 2013

Dnia 18 listopada w sekcji karate sportowego, prowadzonej przez Instruktora Tomasza Hirsza (1 DAN), odbył się pierwszy, historyczny egzamin na stopnie uczniowskie w sztukach walki. Stopnie uczniowskie są sankcjonowane przez światową Federację sportów i sztuków walki WFMC. Wszyscy młodzi podopieczni trenera Tomka zdali Egzamin z wynikiem pozytywnym.

10 stopień, czyli biały pas uzyskali:

  • Lenartowicz Cezary
  • Kowalska Marta - z wyróżnieniem
  • Komkowski Nikodem
  • Ulatowski Jędrzej - z wyróżnieniem
  • Buja Cyprian

Zarząd Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, wraz z trenerami serdecznie gratulują zdanych Egzaminów. Egzaminatorem był Rafał Karcz (4 DAN), oficjalny przedstawiciel Federacji WFMC na Polskę, trener Kadry WFMC Polska ds. semi contact. Tym samym, dzieci z sekcji karate sportowego dołączyły do posiadaczy stopni uczniowskich w Naszym Klubie. Przypomnijmy, że w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym, cztery osoby posiadają stopnie mistrzowskie (czarne pasy). Są to: Rafał Karcz (4 DAN WFMC, 3 DAN UFR, I DAN kickboxing WAKO), Tomasz Hirsz (1 DAN WFMC, 1 DAN UFR), Andrzej Duszyński (1 DAN UFR), Kornelia Szymańska (1 DAN WFMC). Najwyższe stopnie uczniowskie w Klubie: Zuzanna Kalbarczyk, Filip Stark - 2 st. uczniowski, Oliwer Laskowski, Paulina Stenka, Aleksander Kohnke - 5 st. uczniowski Federacji WFMC.

Kolejne Egzaminy odbędą się podczas zimowego zgrupowania w styczniu oraz letniego obozu w lipcu.

Przekaż nam 1% podatku