Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych

Środa, 10 Luty 2016

Informujemy, że Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w drodze konkursu ofert otrzymało dotacje od Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo oraz Starostwa Powiatu Wejherowskiego. Podajemy informacje odnośnie wysokości wsparcia poszczególnych samorządów:

  • Miasto Wejherowo (złożono dwie oferty) - 12000 zł
  • Starostwo Powiatu Wejherowskiego - 3000 zł
  • Gmina Wejherowo - 500 zł.

Dziękujemy Miastu, Gminie i Starostwu za udzielone wsparcie. W przypadku Miasta Wejherowa kwota przyznanej dotacji dla naszego Stowarzyszenia jest wyższa niż w roku poprzednim o 2 tys. złotych. Starostwo Powiatu Wejherowskiego wsparło nas rok temu kwotą 3 tys. złotych (w roku bieżącym kwota wyższa o 1 tys.). Gmina Wejherowo wsparła nas kwotą 500 zł, rok temu otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 1000 zł. Ponadto w tym roku, Gmina Wejherowo udzieliła wsparcia finansowego dla Klubu w wys. 400 zł na udział zawodnika, mieszkańca Gminy Wejherowo w turnieju kickboxingu na Słowacji w dniach 19-22 luty 2016. Miasto Wejherowo z kolei sfinanuje udział dwóch zawodników, mieszkańców Wejherowa w tym samym turnieju. Z kolei Powiat Wejherowski był sponsorem nagród dla wyróżniających się zawodników Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2015.

Otrzymana dotacja zapewne zostanie w większości spożytkowana na wyjazdy zawodników na najważniejsze turnieje w Polsce: Mistrzostwa Polski kadetów, juniorów, seniorów różnych formuł walki, na Puchary Polski oraz zawody Pucharu Europy w kickboxingu. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt sportowy na wyposażenie Klubu, a także część przyznanych środków zostanie przeznaczona na opłaty sal treningowych.

Nasz Klub wciąż stara się pozyskać sponsorów na wyjazdy, urządzenie samodzielnej salki treningowej oraz bieżącą działalność.

Przekaż nam 1% podatku