Zatrudnimy na umowę zlecenie!

Środa, 2 Marzec 2016

W związku z rozwojem i rozbudową struktur Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, Klub nasz zatrudni osobę na stanowisko:

Instruktora sportu o specjalności: kickboxing lub instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona (ze znajomością uderzanych sportów walki, w szczególności kickboxingu)

Wymagamy:

  • doświadczenia i umiejętności w sportach walki;
  • odpowiednich kwalifikacji (legitymacja instruktora lub dyplom trenera);
  • zamiłowania do pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • umiejętności prowadzenia zajęć zróżnicowanych z zakresu kickboxingu, boksu (z naciskiem na grupę dzieci do lat 14 oraz młodzież).

Zapewniamy:

  • pracę na podstawie umowy zlecenie;
  • szkolenia i udział w seminariach doszkolających;

Zachęcamy obecnych Klubowiczów do przystąpienia do szkolenia, które kończy się egzaminem i wydaniem legitymacji instruktorskiej. Takie osoby będą w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy wyborze odpowiedniej osoby na stanowisko pracy instruktora sportowego!

CV oraz list motywacyjny, a także zaświadczenia i ksero legitymacji instruktorskiej/dyplomu, prosimy przesyłać na adres Klubu: 84-200 Wejherowo, ul. Harcerska 14/11.

Opis stanowiska i charakter pracy:

Szukamy osób z kwalifikacjami, przede wszystkim z zamiłowaniem do sportów walki. Otwartych na współpracę i szkolenie się, celem optymalizacji prowadzonego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w naszym Klubie. System pracy: godziny popołudniowo-wieczorne. Zapewniamy umowę zlecenie w trakcie trwania sezonu sportowego (cały rok za wyjątkiem miesięcy lipiec oraz sierpień).

Kontakt: Rafał Karcz, tel. 695 650 914

Zapraszamy do współpracy!

Przekaż nam 1% podatku