Po Egzaminie

Sobota, 4 Czerwiec 2016

Dnia 4 czerwca w naszej salce Fight Zone GYM, odbył się Egzamin na stopnie wyszkolenia w sportach walki. Uczestniczyły w nim 34 osoby zarówno z sekcji kickboxingu grupy młodszej i starszej oraz sekcji karate sportowego. Egzaminy tego dnia trwały cały dzień, a sprawdzian umiejętności technicznych, taktycznych, szybkościowych, a także z zakresu walki sportowej rozpoczął się już o godz. 12:00. Dziś wyjątkowo wszyscy adepci sportów walki Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, zdali swój egzamin na wyższe stopnie uczniowskie.

Egzamin po raz pierwszy w historii naszej działalności odbywał się na salce Fight Zone GYM i sądzimy, że wypadł bardzo dobrze zarówno organizacyjnie, a także pod względem umiejętności, o czym świadczy fakt, że wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym.

Egzaminator na stopnie, trener Rafał Karcz, wraz z trenerem Tomaszem Hirsz podzielił się uwagami i zwrócił uwagę na to, nad czym trzeba jeszcze popracować w swoich grupach treningowych. Fakt, że egzamin odbywał się na salce Fight Zone GYM, sprzyjał ku temu, aby sprawdzić warunki treningowe przy udziale kilkunastu zawodników jednocześnie. Zgodnie stwierdzamy, że dzieci, trenujące w naszym Klubie, a szczególnie Ci, którzy trenować będą od września w nowym miejscu, na kameralnej sali naszego Klubu, będą mieli dogodne warunki do pracy, a trenerzy będą mogli większą uwagę poświęcić naszym młodym sportowcom.

Gratulujemy osobom, które przystąpiły do egzaminu na stopnie w naszym Klubie podwyższenia swoich kwalifikacji w sportach walki! Kolejny egzamin planujemy zroganizować również na naszej salce w miesiącu październik lub listopad br. Wcześniej jednak osoby, które uczestniczyć będą w Obozie Letnim w Mikoszewie, będą miały okazję przystąpić na kolejne, wyższe stopnie szkoleniowe.

Galeria zdjęć z Egzaminu

Przekaż nam 1% podatku