Składki członkowskie - informacja

Sobota, 10 Wrzesień 2016

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe informuje, że składka członkowska miesięczna dla Klubowiczów w sezonie 2016/17 wynosi 80 zł/mc. Najważniejsze informacje dot. składek:

 • Składka członkowska Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego jest opłatą za członkostwo w naszym Klubie
 • W ramach składki Wejherowskie Stow. Sportowe organizuje szkolenie z zakresu kickboxingu i sportów walki
 • Wysokość składki ustala zarząd na odpowiednim zebraniu. Ustalenia co do wysokości składek i inne szczegóły składki podlegają głosowaniu jawnym
 • Nowi członkowie Klubu są zobowiązani do tzw. opłaty wpisowej. Jest to koszt jednorazowy 100 zł. W ramach opłaty wpisowej wydawane są rekawice do kickboxingu
 • Zwolnieni z opłaty wpisowej są członkowie sekcji BAMBINO (nie otrzymują rękawic)
 • Składka członkowska w sezonie 2016/17 wynosi 80 zł. Wysokość składki nie zmienia się trzeci sezon sportowy z rzędu
 • Nieterminowe płatności, regularne zaleganie z opłatami składek będą skutkować z zawieszeniem w prawach członka Klubu, co za tym idzie m.in. brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych. Taką decyzję podejmuje zarząd przy konsultacji z trenerami prowadzącymi
 • ZWOLNIENI z opłacania składek członkowskich są aktuani Mistrzowie Polski w kickboxingu
 • Składka członkowska opłacana jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry
 • Składkę członkowską SEKCJI KICKBOXINGU opłaca się tylko na konto klubowe: Alior Bank: 34 2490 0005 0000 4500 5647 9180 tytułem: składka członkowska, miesiąc, imię i nazwisko członka klubu do dnia 10 każdego miesiąca z góry
 • Każde opóźnienie z płatnością składek jest traktowane jako zaleganie z opłacaniem składek i może skutkować zawieszeniem lub wydaleniem z Klubu.

Soboty z kickboxingiem:

W sobotę w godz. 16:00 - 18:00 sala naszego Klubu jest otwarta dla wszystkich chętnych osób, będących członkami naszego Klubu, którzy ukończyli 15 rok życia. W tym przedziale godzinowym można wejść na salę, celem przeprowadzenia treningu na zasadach "wolnej sali", tj. praca treningowa własna. Koszt wejścia to 15 zł i jest to dodatkowa składka członkowska wpłacana do instruktora obecnego na sali gotówką. Wpływy z sobotnich treningów są przeznaczane na działalność naszego Klubu, a w szczególności zakup wyposażenia sali (zaplecze, szatnia, łazienka itp).

Treningi indywidualne:

Na naszej sali jest możliwość przeprowadzenia treningów indywidualnych! Informacje: http://www.rafalkarcz.pl/trening-personalny

Składka członkowska za zajęcia indywidualne również wpłacana jest na konto Stowarzyszenia i jest przeznaczana na realizację zadań i celów statutowych Klubu.

Wszystkich Klubowiczów zapraszamy do przeczytania artykułu na stronie: http://poradnik.ngo.pl/skladki-czlonkowskie

Przekaż nam 1% podatku