Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek, 30 Styczeń 2017

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe informuje, że w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Wejherowa, nasz Klub pozyskał od Miasta tytułem:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 7000 zł
  • Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - 6000 zł

Razem daje to sumę 13000 zł na rok działalności naszego Klubu. Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszych projektów i wsparcie w postaci dotacji dla Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Tendencja otrzymanych grantów z Miasta Wejherowa jest rosnąca. W zeszłym roku otrzymaliśmy kwotę w wys. 12000 zł, natomiast w roku 2015 było to 10000 zł.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie drogą konkursu ofert wsparło Wejherowskie Stowarzyszenie kwotą 4000 zł. Również zanotowaliśmy wzrost dotacji z Powiatu, gdyż w roku ubiegłym otrzymaliśmy dotację w wys. 3000 zł. Kwota przyznana dla nas ze Starostwa jest jedną z większych, przeznaczonych na działalność sportową w tym roku.

Ponadto wsparcie w wys. 500 zł otrzymaliśmy, podobnie jak rok temu od Gminy Wejherowo.

Wiemy też już, że większość kwoty uzyskanej od Miasta Wejherowa i Starostwa, zostanie przeznaczona na wyjazdy: Mistrzostwa Polski kadetów i juniorów (marzec oraz maj), wyjazd międzynarodowy (trwają ustalenia), a także na zakup dresów reprezentacyjnych dla członków ścisłej Kadry Klubu (ok. 20 kompletów). W roku 2017 w dalszym ciągu będzie prowadzone szkolenie dzieci i młodzieży, tak więc zapewne część środków zostanie przeznaczona (zgodnie z projektami) na finansowanie działań związanych z prowadzeniem i organizacją szkolenia sportowego naszych zawodników.

Przekaż nam 1% podatku