Nowe Władze Klubu wybrane!

Niedziela, 5 Marzec 2017

Dnia 5 marca br. odbyło się VI Walne Zebranie Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. W marcu mija 5 lat pierwszej kadencji Władz Klubu, dlatego też Zebranie Członków naszego Klubu miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Został powołany nowy zarząd oraz członkowie Komisji Rewizyjnej naszego Klubu.

Przed rozpoczęciem głosowania sprawozdanie z działalności zarządu w latach 2012-2017 przedstawił Rafał Karcz, natomiast sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej przedstawiła Pani Danuta Kramp.

Skład Zarządu na drugą kadencję, tj. od marca 2017 do marca 2022 roku przedstawia się następująco:

  • Rafał Karcz, prezes
  • Tomasz Hirsz, wiceprezes
  • Paweł Formela, sekretarz
  • Radosław Kalbarczyk, członek Zarządu

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Danuta Kramp - przewodnicząca
  • Monika Korthals - sekretarz
  • Wojciech Labudda - członek

Członkowie Klubu byli zgodni co do wyboru zarówno Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej. Uchwały dot. powołania tych organów podejmowano jednogłośnie. Przewodniczącym Zebrania Członków Wejherowskiego Stowarzyszenia był Tomasz Hirsz, natomiast protokolantem była Pani Danuta Kramp.

Gratulujemy sprawnie przeprowadzonego zebrania sprawozdawczo-wyborczego i życzymy Zarządowi i Komisji owocnej współpracy i działalności dla dobra naszego Klubu, przede wszystkim członków Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego!

 

Przekaż nam 1% podatku