Klubowa Liga Kickboxingu dla dzieci

Poniedziałek, 11 Wrzesień 2017

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe zaprasza wszystkie chętne dzieci, trenujące w naszym Klubie oraz w KTS-K GOSRiT Luzino, do udziału w Klubowej Lidze Kickboxingu o Puchar przechodni Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego!

Wprowadzamy do propozycji naszego Klubu Ligę Kickboxingu, która ma na celu integrację naszych młodych zawodników oraz umożliwienie rywalizacji sportowej WSZYSTKIM chętnym osobom, będącymi członkami w sekcjach wejherowskich i luzińskich.

Zasady rozgrywania Klubowej Ligi Kickboxingu:

 • W trakcie trwania sezonu sportowego, odbędą się 4 edycję Klubowej Ligi Kickboxingu dla dzieci z podziałem na wiek, wzrost (formuła walki na piankowe pałki) oraz wagę (pointfighting).
 • W każdej edycji naszej Ligi czekają DLA WSZYSTKICH medale za uczestnictwo w Lidze
 • Podczas 4 edycji Ligi, nastąpi podsumowanie wyników oraz wręczenie przechodnich pucharów. Osoby z największą ilością zwycięstw, otrzymają wspomniane puchary oraz drobne upominki w postaci sprzętu lub odzieży sportowej.
 • Punktacja w każdej z edycji: zwycięstwo (1 miejsce) - 4 pkt, 2 miejsce - 3 pkt, 3 miejsce - 2 pkt, udział - 1 pkt.
 • Tabela ligowa prowadzona będzie przez zarząd WSS i uwidoczniona na stronie sportwejherowo.pl
 • Rywalizacja przebiegać będzie w formułach walk na piankowe pałki oraz pointfighting (można startować w jednej lub w dwóch konkurencjach). W formule na piankowe pałki można stratować tylko w jednej kat. wzrostowej w danej edycji, to samo tyczy się formuły pointfighting (jedna kat. wagowa).
 • Daną edycję ligi rozgrywamy systemem pucharowym z walką o 3 miejsce, a w przypadku mniejszej konkurencji w danej kategorii systemem "każdy z każdym" (jeśli będą tylko 3 osoby w danej konkurencji)
 • Dana edycja ligi odbywać się będzie zazwyczaj w soboty w godzinach porannych lub wczesno-popołudniowych.
 • W Lidze mogą brać udział dzieci w wieku 5-14 lat (podział na dwie kat. wiekowe), którzy nie mają dłuższego stażu w Klubie niż 3 lata. W Lidze mogą wziąć udział również osoby z dłuższym stażem treningowym, którzy jednak nie brali udziału w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych więcej niż 3 razy!

Warunki do udziału w Klubowej Lidze Kickboxingu:

 • regularne uczestnictwo w treningach grupowych
 • opłacona składka członkowska za dany miesiąc
 • dobry stan zdrowia, potwierdzony oświadczeniem rodziców na piśmie
 • za udział w lidze pobierana jest opłata startowa w wys. 20 zł/os - niezależnie od ilości konkurencji, w których bierze się udział
 • opłata startowa przeznaczana jest na zakup medali dla dzieci oraz pucharów przechodnich, upominków i na bieżącą działalność Klubu
 • płatności za daną edycję Ligi powinny być opłacone gotówką do instruktora prowadzącego nie później niż na tydzień przed planowaną ligą.

O planowanych edycjach Ligi, będziemy informować na stronie sportwejherowo.pl . W komunikacie będzie także informacja o terminach zapisów i terminach odpłatności za Ligę.

Nagrody:

 • Zwycięzca całej Ligi (4 edycji) otrzyma puchar przechodni Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, drobny upominek sprzętowy oraz będzie mógł BEZPŁATNIE uczestniczyć w kolejnej edycji Klubowej Ligi Kickboxingu (bezpłatne wszystkie 4 edycje).
 • Przewidujemy 2 puchary przechodnie - dla zawodnika oraz zawodniczki.
 • Każdy uczestnik edycji ligi otrzyma medal zaraz po zakończeniu rywalizacji danej edycji.

UWAGA! Osoba, która zapisze się na daną edycję, nie jest zobligowana do uczestnictwa we wszystkich edycjach - obowiązuje dowolność.

Szczegółowa punktacja podczas jednej edycji (planowo 4 edycje w roku)

 • 1 miejsce - 4 pkt
 • 2 miejsce - 3 pkt
 • 3 miejsce - 2 pkt
 • udział - 1 pkt

Zgłoszenia do edycji:

 • w celu sprawnego przebiegu zapisów na edycje Klubowej Ligi Kickboxingu, zapisy będą przyjmowane TYLKO na adres email: kontakt@sportwejherowo.pl w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z komunikatem Ligi.

Miejsce i czas rozgrywania Klubowej Ligi Kickboxingu:

Poszczególne edycje Ligi oraz podsumowanie podczas trwania 4 edycji Ligi, odbywać się będą na wejherowskiej sali Fight Zone GYM!

 Zachęcamy do wspólnej integracji i rywalizacji w duchu fair play! O terminie danej edycji Ligi, poinformujemy wkrótce!

mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Przekaż nam 1% podatku