Dotacje na wagę złota!

Czwartek, 4 Kwiecień 2019

Nasz Klub jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn, sponsorów, a także z dotacji w ramach realizacji zadań publicznych.

\W roku 2019 Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe wspólnie z GOSRiT Luzino (Klub partnerski) pozyskał dotacje od:

  • Miasta Wejherowa na kwotę 15200 zł
  • Gminy Luzino na kwotę 5500 zł
  • Starostwa Powiatu Wejherowskiego na łączną kwotę 5000 zł

Oprócz tego pozyskano środki od Starostwa na organizację corocznego darmowego turnieju klubowego w wys. 3000 zł.

Staramy się także o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (10000 zł) w ramach rządowego programu "Klub". Czekamy na decyzję Ministerstwa. Jeśli zdołamy pozyskać środki z Ministerstwa zakupimy nowe maty na salę w Wejherowie. 

 

Dotacje zgodnie z umowami zostały przeznaczone na:

  • Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski do Kartuz (juniorzy)
  • Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski do Węgrowa (kadeci i dzieci)
  • Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski do Włoszakowic (juniorzy)
  • Organizację corocznego turnieju klubowego

a także na:

  • Zakup dresów, strojów dla zawodników i sprzętu sportowego na wyposażenie Klubu
  • Bieżącą działalność Klubu - opłaty sal i inne.

Gdyby nie wsparcie lokalnych Włodarzy, nasz Klub nie byłby w stanie zrealizować ogromu działań, które odbywają się w ramach naszych celów statutowych. W tym miejscu gorąco dziękujemy: Miastu Wejherowo, Starostwu Powiatu Wejherowskiego oraz Gminie Luzino za wieloletnią współpracę i wsparcie naszych inicjatyw!

Dzięki przynależności do Ludowych Zespołów Sportowych, Klub partnerski GOSRiT Luzino (szkolenie z kickboxingu) otrzyma również dodatkowe dofinanowanie jako wiodący Klub sportowy LZS!

 

Przekaż nam 1% podatku