Ważna informacja zarządu Klubu

Środa, 12 Sierpień 2020

Nowy sezon sportowy 2020/21 czas zacząć! Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe informuje, że zajęcia we wrześniu ruszają w podanych dniach, wg obowiązującego od września 2020 roku GRAFIKU ZAJĘĆ:

  • WEJHEROWO - start dnia 2 września (środa)
  • LUZINO - start dnia 3 września (czwartek)

Ważna informacja Zarządu Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego:

Dnia 12 sierpnia br. Zarząd Klubu podjął decyzję o skreśleniu z listy członkowskiej Stowarzyszenia osób, które zalegają z odpłatnością składek członkowskich (regulamin dostępny w dziale PLIKI), realizując w szczególności pkt. III pp. 5 niniejszego regulaminu. Postanowienie to dotyczy osób, które uczęszczały na treningi Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego (sekcja Wejherowo i Luzino) w sezonie 2019/20. Jednocześnie podjęto decyzję o braku możliwości ponownego zapisu tych osób do momentu uregulowania zaległych składek członkowskich. 

Uzasadnienie:

Podpisując deklarację członkowską, każdy członek Klubu (rodzic - dot. os. niepełnoletniej), zaświadcza, że zapoznał się z regulaminami obowiązującymi w Klubie i zobowiązał się własnoręcznym podpisem do ich przestrzegania. Regulamin finansowany, obowiązujący od 23.07.2019 roku został m.in. omówiony podczas zebrania z rodzicami w sezonie 2019/20. Podczas zebrania, żaden z obecnych na spotkaniu rodziców nie zgłosił uwag do tego dokumentu. W późniejszym terminie, kiedy regulamin został udostępniony na możliwie wszystkich kanałach informacyjnych Klubu, również nie zgłoszono uwag.

Dbając o kondycję finansową Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, a także mając na uwadze osoby, które regularnie i terminowo opłacają należne z tytułu członkostwa w Klubie składki, Zarząd postanowił, iż nie przedłuży członkostwa w Klubie osobom, które nie wywiązują się z zobowiązań względem naszego Stowarzyszenia. Oznacza to równocześnie, że osoby zalegające z odpłatnością składek, nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych, organizowanych przez nasz Klub do czasu uregulowania zaległych składek.

Zapytania i uwagi dot. niniejszej informacji prosimy kierować do Prezesa Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, Rafała Karcz - tel. 695 650 914 (tel. w dni robocze w godz. 8:00 - 12:00) lub email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl 

Przekaż nam 1% podatku