Zmiana wysokości opłat składek członkowskich

Środa, 24 Luty 2021

Podczas zebrania zarządu Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego zadecydowano o zmianie wysokości opłat składek członkowskich od września 2021 roku oraz od ogłoszenia nowego naboru dla nowych członków Klubu lub osób ponownie przystępujących do naszego Stowarzyszenia. Zarząd zadecydował o podwyższeniu składek członkowskich, które od sezonu 2017/18 utrzymywały się na stałym poziomie.

Nowe stawki składek członkowskich, obowiązujące od września 2021 roku dla członków WSS:

  • składka członkowska miesięczna - 100 zł (dotychczas 90 zł) lub
  • składka członkowska półroczna - 600 zł (dotychczas 500) lub
  • składka członkowska roczna - 1200 zł (dotychczas 1100)

+ Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków Klubu - 100 zł

Składki członkowskie są płatne do 10 dnia miesiąca z góry. Regulamin finansowy zachowuje swoją ważność - do zapoznania TUTAJ . Zgodnie z regulaminem finansowym składka członkowska nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku oraz jest płatna również w okresie miesięcy lipiec i sierpień, kiedy zajęcia nie odbywają się lub odbywają się w ograniczonym zakresie. Składka członkowska opłacana jest bez względu na obecność/nieobecność na treningach.

Składka członkowska nie jest usługą. Środki pozyskane ze składek członkowskich przeznaczane są przede wszystkim na:

  • opłatę sal treningowych + media itp.
  • księgowość
  • wynagrodzenie dla trenerów
  • opłaty bieżące
  • dofinansowanie wyjazdów na zawody

Dziękujemy za terminowe odpłatności składek członkowskich. Nowe wysokości opłat składek obowiązują od:

  • dla dotychczasowych członków Klubu od dnia 1 września 2021 roku
  • dla nowych osób, przystępujących do naszego Stowarzyszenia - od ogłoszenia nowego naboru na treningi.
Przekaż nam 1% podatku