Zapraszamy do ENERGYLANDII!

Środa, 11 Sierpień 2021

Nasz Klub wspólnie z partnerem Przewozy Autokarowe TRANS-BUS oraz RaVKar Akademia Promocji Sportu i Rekreacji, zaprasza na wspólny wyjazd do największego w Polsce parku rozrywki Energylandia w Zatorze! 

Kiedy? 1/2 październik 2021 r. Wyjazd 1 październik (piatek) godz. 23:00 spod Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, na miejscu jesteśmy ok. godz. 9:00, powrót 2 październik wyjazd spod Energylandii godz. 19:00

Całkowity koszt?

 • KLUBOWICZ WSS lub GOSRiT Luzino sekcji kickboxingu - 290 PLN
 • Rodzic/Opiekun - 290 PLN
 • Osoba spoza Klubu (os. towarzysząca) - 320 PLN

Cena zawiera:

 • przejazd autokarem
 • bilet wstępu całodzienny do ENERGYLANDII
 • ubezpieczenie NNW

Wyżywienie w zakresie własnym. 

Zgłoszenia i warunki udziału w klubowej wycieczce:

 • Zgłoszenie się w terminie wraz z odpłatnością100% czyli 290 pln na konto RaVKar Akademii ING BANK ŚLĄSKI 94 1050 1764 1000 0097 2384 2903 najpóźniej do dnia 20 września.
 • W przypadku rezygnacji z wyjazdu po wpłacie należności, zwracamy należności w pomniejszeniu o 100 pln. 
 • W wycieczce do ENERGYLANDII może wziąć udział chętny Klubowicz jedynie pod opieką osoby dorosłej - rodzica/opiekuna prawnego lub osoby, która poświadczy sprawowanie opieki nad osobą niepełnoletnią w trakcie wycieczki
 • Nie zapewniamy opieki podczas tego wyjazdu
 • Dopuszczamy możliwość wzięcia udziału w wycieczce osobom spoza Klubu - nie będącymi członkami Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego
 • Ograniczona ilość miejsc: max. 48, liczy się kolejność wpłat.

ZAPISY: biuro@ravkar.pl , tel. 695 650 914 - do dnia 20 września!

Minimalna ilość zgłoszeń na wyjazd: 40 płatnych osób. Zachęcamy do zgłoszeń oraz zapraszania osób towarzyszących! Pierwszeństwo w wyjeździe mają Klubowicze pod warunkiem dotrzymania terminu zgłoszeń i płatności. Jeżeli wyjazd nie odbędzie się ze względu na zbyt małą ilość osób lub ze względu obostrzeń spowodowanych COVID19, należności 100% wpłaty są zwracane niezwłocznie.

Organizatorzy i partnerzy wyjazdu:

 • Przewozy autokarowe TRANS BUS Mateusz Makurat
 • Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe
 • RaVKar Akademia Promocji Sportu i Rekreacji 

ZAPRASZAMY!!!

Przekaż nam 1% podatku