Egzamin na stopnie uczniowskie

Poniedziałek, 1 Listopad 2021

Dnia 4 grudnia na naszej sali w Wejherowie odbędzie się Egzamin na stopnie wyszkolenia Polskiego Związku Kickboxingu. Do Egzaminu może przystąpić każda chętna osoba. Zapraszamy!

Termin, miejsce i grafik godzinowy egzaminów:

 • Egzamin odbędzie się na sali Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, ul. I Brygady Pancernej WP 5 dnia 4 grudnia (sobota)
 • Egzamin na 10 st. uczniowski - DZIECI do 14 roku życia - godz. 9:00 - 10:00
 • Egzamin na 9 st. uczniowski - DZIECI do 14 roku życia - godz. 10:30 - 11:30
 • Egzamin na 8 st. uczniowski - DZIECI do 14 roku życia - godz. 12:00 - 13:00
 • Egzamin na 10, 9 i 8 st. uczniowski - MŁODZIEŻ i DOROŚLI - godz. 14:00 - 15:00
 • Egzamin dla Pań z grupy KB for Ladies - godz. 20:30 - 21:30

Przystąpić do Egzaminu na stopnie szkoleniowe może każda chętna osoba, która trenuje w naszym Klubie. Egzaminatorem Polskiego Związku Kickboxingu jest Rafał Karcz, III DAN czarny pas.

Warunki przystąpienia do Egzaminu:

 • opłata należności za Egzamin - 60 zł
 • regularne uczestnictwo w treningach
 • ukończony co najmniej 4 rok życia
 • uregulowana składka członkowska
 • zgłoszenie się w terminie

Co należy wiedzieć o Egzaminach?

Egzamin na stopnie jest płatny. Osoba, która posiada stopień uczniowski w kickboxingu, zarejestrowana jest w ogólnopolskim rejestrze posiadaczy stopni wyszkolenia Polskiego Związku Kickboxingu - link: www.pzkickboxing.pl/stopnie 

Aby rywalizować podczas krajowych zawodów kickboxingu należy posiadać odpowiednie stopnie wyszkolenia Polskiego Związku Kickboxingu: kadet młodszy - co najmniej 9 st., kadet starszy - 7, junior - 6, senior - 5
Po każdym zdanym egzaminie w terminie do 21 dni otrzymuje się dyplom potwierdzający stopień wyszkolenia (wzór wg PZKB) z podpisem Prezesa Związku oraz Egzaminatora.

Terminy zgłoszeń i płatności:

 • Zgłoszenia przyjmowane są do trenerów prowadzących do dnia 2 grudnia wraz z odpłatnością w wys. 60 zł/stopień
 • Opłata za egzamin w Klubie zawiera: koszt organizacji egzaminu, opłatę egzaminatora oraz opłatę dla PZKB

Zapraszamy na Egzamin wszystkie chętne osoby, które nie posiadają stopnia 10, 9 i 8!

Przekaż nam 1% podatku