Klub Seniora Wejherowo

Czwartek, 3 Luty 2022

W zdrowym ciele, zdrowy duch! Udowadniają to regularnie uczestnicy zajęć zdrowotno-ruchowych Klubu Seniora w Wejherowie. Zajęcia rekreacyjne na sali, zajęcia zdrowotne na otwartej przestrzeni, porady ekspertów i nauka nowej technologii, wycieczki i spotkania integracyjne - wszystko w ramach działalności Klubu Seniora z ramienia Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego!

Od dwóch lat na naszej sali organizujemy cykl spotkań z Seniorami, realizując przy tym program Stowarzyszenia KTS-K. Co istotne, zajęcia w ramach Klubu Seniora są bezpłatne, finansowane z funduszów pozyskiwanych z Unii Europejskiej.

Prowadzącym zajęcia w Wejherowie od dwóch lat jest prezes naszego Klubu Rafał Karcz. Warto dodać, że Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne organizuje również zajęcia w ramach Klubu Seniora w Luzinie i Kębłowie, a jedną z prowadzących zajęcia na terenie Gminy Luzino jest nasza zawodniczka, instruktorka kickboxingu i gimnastyki korekcyjnej, Paulina Stenka. Nad sprawną organizacją, naborami do grup seniorskich i promocją tej inicjatywy czuwa Jolanta Radecka.

Wszystkie osoby, mieszkające na terenie Powiatu Wejherowskiego, w wieku powyżej lat 60, chcące dołączyć do Klubu Seniora w Wejherowie, Luzinie lub Kębłowie odsyłamy do Pani Jolanty Radeckiej, tel. 603 - 275 - 081.

Przekaż nam 1% podatku