Wybrano nowy Zarząd Klubu

Sobota, 12 Marzec 2022

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe informuje, że dnia 5 marca 2022 roku podczas Walnego Zebrania Członków Klubu, w związku z kończącą się kadencją Władz Klubu, wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz nowych Członków Komisji Rewizyjnej.

Nowy skład Zarządu Klubu na lata 2022 - 2027 przedstawia się następująco:

  • Rafał Karcz - prezes Zarządu
  • Tomasz Hirsz - Wice Prezes 
  • Wojciech Labudda - sekretarz
  • Adam Wróbel - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna na lata 2022 - 2027:

  • Danuta Kramp - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Sylwia Labudda - Sekretarz
  • Paulina Stenka - członkini Komisji

Zarząd Klubu został wybrany jednogłośnie oraz zgodnie z zapisami w statucie Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Życzymy pomyślnej i owocnej pracy na rzecz Stowarzyszenia, Klubu oraz promocji sportu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej!

Przekaż nam 1% podatku