OPEC wspiera sport

Środa, 6 Kwiecień 2022

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wspiera nasz Klub od wielu lat. Miło nam poinformować, że Zarząd OPEC Gdynia zgodził się przedłużyć umowę sponsorską z naszym Stowarzyszeniem. Jesteśmy dumni i zarazem wdzięczni, że Firma o tak mocno ugruntowanej pozycji, działająca od lat 60-tych, zauważa i docenia naszą działalność, czego dowodem jest przedłużenie współpracy.

OPEC Sp. z o.o. zajmuje się produkcją, dystrybucją i dostawą energii cieplnej oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w procesie kogeneracji. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22.10.1998 r. OPEC również produkuje i montuje węzły cieplne.

OPEC GDYNIA to Przedsiębiorstwo o silnym poczuciu odpowiedzialności społecznej. Gdyński OPEC pomaga fundacjom, ośrodkom i ogniskom opiekuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom i osobom niepełnosprawnym.

Nasz Sponsor aktywnie angażuje się we wsparcie w zakresie zdrowia, kultury, edukacji, integracji społecznej, wartości patriotycznych oraz sportu.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe serdecznie dziękuje za zaufanie. Nadal aktywnie działać będziemy w sferze sportu i kultury, promując zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Środki, pozyskane w ramach przedłużonej umowy zostaną przeznaczone na dalszy rozwój dzieci oraz uzdolnionych zawodników kickboxingu z terenu Powiatu Wejherowskiego. Zadbamy również o transparentność wydawanych środków, pozyskanych z tytułu umowy.

Przekaż nam 1% podatku