Treningi w wakacje

Czwartek, 2 Czerwiec 2022

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe informuje, że treningi dla Klubowiczów odbywać się będą w wakacje w zmienionym grafiku zajęć. Przypominamy jednocześnie, że opłata składki członkowskiej obowiązuje również w miesiącach wakacyjnych, tj. lipiec i sierpień i wynosi 100 zł/mc niezależnie od uczestnictwa w treningach. 

  • Jeśli nastąpiła rezygnacja z członkostwa w Klubie, należy nas o tym poinformować. W takim przypadku nie należy opłacać składki członkowskiej za kolejny miesiąc.
  • W przypadku, gdy członek Klubu nie ureguluje należności składki członkowskiej np. za miesiąc czerwiec, a we wrześniu zamierza kontynuować zajęcia w Klubie, wówczas należy uregulować zaległości wobec Klubu, a także opłacić składki: za miesiąc lipiec - do 10 lipca, za miesiąc sierpień - do dnia 10 sierpnia. 
  • Zgodnie z regulaminem finansowym Klubu, składka członkowska opłacana jest przez cały rok.
  • Osoby, które nie uregulują opłaty składek członkowskich za miesiące wakacyjne oraz wcześniejsze - zostaną skreślone z listy członkowskiej, co za tym idzie, nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe. 
  • Zapis dotyczy zarówno sekcji Wejherowo, Luzino oraz Kębłowo (Kębłowo - osoby mieszkające poza Kębłowem lub nie będące zameldowane w Kębłowie).

Treningi w okresie lipca i sierpnia odbywać się będą na naszej sali w Wejherowie (Klubowiczów z Luzina zapraszamy na zajęcia do Wejherowa).

  • grupa 4-9 lat  - wtorek, czwartek godz. 16:00 - 17:00
  • grupa 10-15 lat - wtorek, czwartek godz. 17:30 - 18:30
  • grupa starsza - wtorek, czwartek godz. 19:00 - 20:30

Od września 2022 r. wracamy do stałego grafiku zajęć. Treningi w okresie wakacyjnym prowadzić będzie trener Tomasz Hirsz.

Przekaż nam 1% podatku