Składka członkowska płatna przez cały rok

Piątek, 22 Lipiec 2022

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe przypomina o konieczności odpłatności składki członkowskiej również w okresie wakacyjnym (w miesiącach lipiec oraz sierpień). Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 2 Walnego Zebrania członków dnia 12.07.2021, aby zachować członkostwo w Klubie należy opłacać składkę regularnie.

W załączeniu uchwała z 2021 roku oraz regulamin odpłatności składek członkowskich w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym. Każdy członek Klubu (za wyjątkiem członków honorowych oraz członków zwolnionych z odpłatności składek - medaliści ME i MŚ w kickboxingu WAKO), jest zobowiązany do odpłatności składek w trybie miesięcznym lub półrocznym lub rocznym. 

Zwracamy uwagę na zapis w uchwale: "[...] Ponowny zapis do Stowarzyszenia może odbyć się najwcześniej po okresie 12 miesięcy od daty skreślenia z listy członkowskiej lub po uregulowaniu należności składki członkowskiej za wcześniejsze miesiące [...]".

Z zapisu w uchwale wynika, że osoby, które nie opłacą składki członkowskiej za lipiec i sierpień, zostają wykreślone z listy członkowskiej, a co za tym idzie, nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez nasz Klub. Ponowny zapis na treningi będzie możliwy dopiero po upływie 12 miesięcy lub po uregulowaniu zaległych składek. 

Na dzień 22.07. na podstawie zaksięgowanych wpłat za miesiąc lipiec wynika, że 32 osoby zrezygnowały z członkostwa w Klubie. 

 

Przekaż nam 1% podatku