Turniej o Puchar Klubu - 27 maja

Wtorek, 28 Luty 2023

Turniej wewnętrzny o Puchar Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego odbędzie się 27 maja 2023 na salce Klubu w Wejherowie, ul. I Brygady Panc. WP 5. 

Zapraszamy wszystkich członków sekcji Wejherowo, Luzino i Kębłowo na wewnętrzny turniej klubowy - sparingi z elementami rywalizacji sportowej. Opłata startowa w formie darowizny na zbiórkę www.pomoc.pl/rozwojsportowy w wysokości 50 pln/os/konkurencja (w zbiórce należy podać dane osoby startującej).

Zgłoszenia i informacje:

 • Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja z podaniem imienia i nazwiska, dokładnej daty urodzenia, dokładnego wzrostu, a jeśli również pointfighting - dokładnej wagi.
 • Zgłoszenie wysłać można tylko emailowo: rafal.karcz@sportwejherowo.pl - nie przyjmujemy zgłoszeń osobiście, poprzez msg i inne.
 • Opłata startowa: 50 pln/os - jedna formuła, dwie formuły - łącznie 80 pln/os - w formie darowizny na www.pomoc.pl/rozwojsportowy (wpłata nie może być anonimowa!) - do dnia 19 maja
 • Prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłoszenia, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości medali
 • Podczas turnieju wręczymy również medale uznania - prosimy o wysyłanie wniosków do dnia 19 maja - informacje tutaj (wnioski do pobrania w artykule)
 • Dla dzieci planujemy również słodki poczęstunek z okazji dnia dziecka

Formy rywalizacji:

 • soft contact - pianki 
 • pointfighting (wymagany pełny sprzęt do walki) - na zasadzie jednej walki, a jeśli w danej kat. będzie co najmniej 4 zawodników - w formie turnieju

Nagrody pianki:

 • Dla wszystkich medale
 • Za zajęcie miejsc 1-3 medale: złoto, srebro, brąz
 • Puchary dla najlepszych zawodników całego turnieju (4)

Nagrody pointfighting:

 • medale dla każdego startującego w PF
 • puchar dla najlepszego technika turnieju

KATEGORIE RYWALIZACJI (dzieci, młodzież, dorośli - rodzice i zawodnicy grup starszych). Liczy się rocznik urodzenia.

Ilość zgłoszeń: (stan na 01.03.2023): 0

PIANKI dzieci młodsze do lat 10

 

dzieci młodsze - 115 cm dziewczynki

dzieci młodsze - 125 cm dziewczynki

dzieci młodsze - 135 cm dziewczynki

dzieci młodsze + 135 dziewczynki

dzieci młodsze - 115 cm chłopcy

dzieci młodsze - 125 cm chłopcy

dzieci młodsze - 135 cm chłopcy

dzieci młodsze + 135 chłopcy

 

PIANKi dzieci starsze 10-15 lat

 

dzieci starsze - 145 cm dziewczęta

dzieci starsze - 155 cm dziewczęta

dzieci starsze + 155 cm dziewczęta

dzieci starsze - 145 cm chłopcy

dzieci starsze - 155 cm chłopcy

dzieci starsze + 155 cm chłopcy

 

PIANKI młodzież/dorośli od lat 16 (w tym rodzice)

kobiety open

mężczyźni open

 

POINTFIGHTING

pary na jedną walkę lub pary turniejowe dobierane wg zgłoszeń.

 

Zapraszamy do zabawy w formie rywalizacji fair play zarówno najmłodsze dzieci, osoby początkujące, średnio-zaawansowane, jak i zaawansowane. Zgłoszenia jak wyżej do dnia 19 maja!

Wpłaty darowizn (opłaty startowe) zostaną przeznaczone na zakup medali i pucharów na turniej oraz na wyjazd zawodników do Bałtowa - Mistrzostwa Polski dzieci i kadetów (2-4 czerwca 2023)

 

Przekaż nam 1% podatku
Sponsorzy