18500 zł od Miasta Wejherowa

Piątek, 19 Styczeń 2024

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie w drodze konkursu ofert dla Stowarzyszeń, działających na terenie miasta Wejherowa otrzyma łączną kwotę 18 500 zł.


Ubiegaliśmy się co prawda o znacznie wyższą kwotę, odpowiadającą licznym zadaniom naszego Klubu, które wynikają ze statutu i aktywności w sferze sportowej naszej Organizacji, jednakże dziękujemy Miastu Wejherowo za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków.


Kwota ta zostanie przeznaczona zgodnie z celowością zadań, realizowanymi w trzech projektach naszego Stowarzyszenia

Zarząd Klubu podczas zebrania dnia 7 stycznia zaplanował działania i wydatki z nimi związane w roku bieżącym. Łączny koszt zaplanowanych przedsięwzięć opiewa na kwotę 268 000 zł.
W planowaniu budżetu ujęto wyjazdy na Mistrzostwa Polski dzieci, kadetów, juniorów i seniorów w różnych formułach walki, kilka turniejów kontrolnych, turniej międzynarodowy, wydatki bieżące, związane z utrzymaniem sal, organizację festynu klubowego. W kwocie tej nie ujęto wynagrodzeń dla trenerów i instruktorów, zatrudnionych w naszym Stowarzyszeniu.

Przekaż nam 1% podatku